UA-106419801-1
ارنکان

باشگاه_ایده

ابزارسفر

ابزار سفر

ابزار  سفر  ،یک سری ابزار برای حتی یک سفر کوچک همیشه لازم است
مثل یه چاقوی کوچیک
یک قاشق و چنگال یک در باز کن و….
به عبارتی داشتن همه این ها به غیر از جاگیر شدم احتمال فراموشی را نیز بالا می برد
این ابزار با طراحی خود این امکان را فراهم می کند که یک سری ابزار را در کنار هم داشته باشیمایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده

Next Post

Previous Post

© 2021 ارنکان

Theme by Anders Norén

UA-106419801-1