UA-106419801-1
ارنکان

باشگاه_ایده

تخت بیمارستان

تخت  بیمارستان

ایده   جالبی برای تخت بیمارستان   در بیمارستان  ها یا مراکز درمانی که در حین جابه جایی   مریض دچار مشکلات عدیده ای دارد  این ایده جالب  هنگام جابه جایی  قسمتی از تخت به راحتی به  ویلچر تبدیل میشود و مریض به راحتی جا به جا می شود


 ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان

Next Post

Previous Post

© 2021 ارنکان

Theme by Anders Norén

UA-106419801-1