UA-106419801-1
ارنکان

باشگاه_ایده

جابه جایی بار

جابه جایی بار

جابه جایی بار همیشه یکی از کارهای  سخت بوده که خیلی  از انسانها به خاطر همین کار و عدم ایحاد تعادل در ان دچار  مشکلات متعددی  را در بر داشته  . این ایده  فقط و فقط با پند بند طراحی شده   که حمل بار  را آسان میکند و باعث تقسیم بار بر هر دو حمل کننده میشود که خود این  حمل اثاث را  امری راحت تر کرده و باغث  شده خطرات و سخت کار را کاهش دهد

 
ایده  جابه جایی

باشگاه ایده ارنکان

Next Post

Previous Post

© 2020 ارنکان

Theme by Anders Norén

UA-106419801-1