جای قاشق چنگال+آب هست ولی کم است

همیشه  میشه جلوی  آب   هدر رفت آب رو گرفت مخصوصا الان تو این زمونه که نسل های بعدی ما نیاز به اب  دارن

 

982975335d9551585487d20ea21ce526