UA-106419801-1
ارنکان

باشگاه_ایده

دوربین ماشین

دوربین ماشین

دوربین ماشین، در زندگی روزمره   ثبت وقایع یک از امور جاری شده است این  دوربین داخل ماشین نصب شده و نیاز به هیچ گنه سیم کشی ندارد  و از برق ما شیت تامین میشود و میتواند با توجه وقوع حوادث  عامل مهمی برای ثبت باشد و نیاز به هیچ گونه صفحه نمایش اضافی ندارد  و کافیست به گوشی هوشمند شما وصل شود  تا تمام  رخداد ها را ببینید

 

 ایده
 ایده ها زیباست
باشگاه ایده ارنکان

 

Next Post

Previous Post

© 2021 ارنکان

Theme by Anders Norén

UA-106419801-1