UA-106419801-1
ارنکان

باشگاه_ایده

علائم خطر

علائم خطر

علائم خطر در همه جای دنیا علامت های مشابه ای را به زبان می اورد ولی این ایده به غیر از اینکه میتواند با استفاده از رنگ ها علائم را به عنوان هشدار اعلام کند میتواند با استفاده از مکانیزم خود نوشته هایی را به عنوان راهنمایی به کاربران انتقال دهد

ایده

ایده های کابردی

باشگاه ایده ارنکان

Next Post

Previous Post

© 2021 ارنکان

Theme by Anders Norén

UA-106419801-1