ایده ای بسیار جالبو خلاقانه برای کسانی فضای کافی در اختیار ندارند

فروشگاه سیار

فروشگاه سیار

یک ایده یک فروشگاه است ایده فروشگاه سیار این ابزار برای کسانی که فروشنده خیابانی و یا کسانی که در پاساژ ها فضای کوچی برای عرضه محصولات دارندعالی است .این ایده با استفاده از طراحی خلاقانه و زیبا به راحتی این امکان را فراهم کرده که بتوان بیشتر محصول را در کمترین فضا قرار دادایده  ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان