زندگی راحت تر

لیبل پرینتر

لیبل پرینتر

لیبل پرینتر را یک ایده  جالب برای چاپ  روی بسته بندی های  مختلف  است که نیاز به ابزار های متفاوت را برای   یک پرینت کم میکند و دیگر نیاز به  یک دستگاه رایانه و یک پرینتر   ندارید و تنها نیاز به یک پرینتر دارید  با این ایده کار ها راحت تر می شود
 

ایده

باشگاه ایده

ایده ها زیباست