UA-106419801-1
ارنکان

باشگاه_ایده

چتر برعکس

چتر برعکس

این چتر برعکس یک ایده جالب برای کسانی  که زیاد با  چتر بیرون می روند .معمولا   استفاده از  چتر   جدایی از  محاسنش  معایبی را نیز دارد  که بیشتر هنگام ورود و خروج از خانه و ماشین  درگیر آن هستیم  .برای گذاشتن آن در مکان های مختلف   وقتی با یک تغییر می توان از یک ابزار بهترین استفاده را برد


ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان

Next Post

Previous Post

© 2020 ارنکان

Theme by Anders Norén

UA-106419801-1