UA-106419801-1
ارنکان

باشگاه_ایده

چندراهی برق

چندراهی برق

چندراهی های برق به خاطر طراحیشان مشکلی با  کابل های برق دارند آن هم این  است که نمیتوان کابل های بزرگ را  در کنار هم قرار داد و عملا یک یا چند پریز  بلاستفاده قرار میگیرند این ایده تنها با کمی تغییر در  طراحی  میتوان کاری کرد که هر کابلی با هر اندازه ای در این چندراهی برق قرار بگیرد
ایده های کاربردی

ایده ها زیباست

باشگا ایده ارنکان

Next Post

Previous Post

© 2021 ارنکان

Theme by Anders Norén

UA-106419801-1