UA-106419801-1
ارنکان

باشگاه_ایده

گلدان معلق

گلدان معلق

گلدان معلق یک ایده زیبا برای   داشتن خانه ای زیبا

باغ های معلق جهان  یکی از عجایب هفتگانه جهان  دیگر یک افسانه نیست   با این ایده امکان  داشتن  گلدانی معلق به سبک عجایب هفتگانه  جهان را دارید

این ایده  با استفاده  از  جراین های مغناطیسی  که به وسیله  سیم پیچ هایی  که در داخل گلدان و در محفظه زیرین آن   تعبیه شده  امکان معلق شدن گلدان را فراهم میکند

 


ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده  ارنکان

Next Post

Previous Post

© 2021 ارنکان

Theme by Anders Norén

UA-106419801-1