آبکش

آبکش

ایده ای ساده اما کاربردی ،این آبکش ایده ای جالب است که هم به راحتی به عنوان تخته آشپزخانه هو برایآبکش برای ظروف استفاده می شود این ایده نسبت به دیگر ایده ها این است که نیازی به فضای زیادی برای نگه داری نسبت به بقیه مدل ها ندارد

 

 
 

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان