آویز

آویز

آویز ،همیشه برای داشتن یک آویز نیازی به سوراخ کردن دیوار ندارید این ایده با استفاده از دو سطح مکنده که بر روی آن نصب است به راحتی میتوان این ایده آویز را در هار جا نصب کرد و به صورت موقت یا دائم به راحتی نیز قابل جابه جایی است
hdni

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان