ابزاری برای ساخت ایده

ابزاری برای ساخت ایده

ابزاری برای ساخت ایده با این وسیله که ترکیبی از چند لوله در چند سایز و چند لولا که به راحتی میتوانید ایده را بسازید . در حقیت این ابزار را وسیله برای ساختنایده ها در نظر گرفت شما به تنهایی فقط با داشتن همین چند لوله می توانید یه جای لباس و یک نردبن و یا ….. بسازید بستگی به این دارد که ذهن شما به چه سمتی می رود در دنیایی که به همین شکل است ابزار ها را شما دارید فقط کافیست بیشتر دقت کنید چه چیزی در دسترس دارید که با آن ایده را که در نظر دارید بسازید
اگر همه وسایل در کنار هم برای شما فراهم کنند اگر خلاقیت نداشته باشید همچنان همانجا که هستید می مانید و این یک ایده ساز است و در اصل شما درون خود یک ایده ساز را به همراه دارید

ایده بسازید

لطفا خلاق باشید

باشگاه ایده ارنکان