ابزاری برای کیف

ابزاری برای کیف

ابزاری برای کیف در اصل یک هولدر داخل کیف است که کیف یا کوله شما را مرتب میکند و دیگر با حجم زیادی از وسایل که به صورت توده ای در یف شما است را مشاهد نمی کنید و و این امکان را برای فراهم کرده که یک کیف مرتب در همه موراد داشته باشیم کافیست کمی خلاقیت را با کمی ایده هماهنگ کنیمباشگاه ایده ارنکان

ارنکان

ایده

هولدر کیف

مرتب کننده کیف