ابزار سفر

از سری ایده های کاربردی
تبر همراه از ابزار سفر ایده ابزاری است که می توان به عنوان تبر استفاده کرد و با کمترین فضای اشغال شده که این امکان را به کاربر آن میدهد که دیگر برای حمل تبر نیاز به حمل حجم سنگین ندارد که با فضایی تقریبا یک کارت بانکی می توان تبر را به سفر برد و به آسانی در همه جا استفاده کرد بدون نگرانی از فضای اشغال شده آن
ابزار کاربردی

ایده

ابزار کاربردی

ایده

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان