ابزار فیلمبرداری

ابزار فیلمبرداری

ابزار فیلمبردای،یک ایده جالب و کاربردی برای کسانی که یخواهند فیلمبرداری کنند ،این ابزار با استفاده از تکنولوژِی و طراحی ساخت این امکان را مهیا می سازد گوشی هوشمند خود را به یک دستگاه فیلمبرداری تبدیل کرد با استفاده از نور و صدا گذاری بسیار بهتر از گوشی و با طراحی خود به راحتی از لرزش دست نیز جلوگیری می کند

 

 

ایده

ابزار خبرنکاری

ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارناکن