ابزار کتاب خوانی

ابزار کتاب خوانی

این ایده مبتکرانه برای  راحت تر کردن کتاب خوانی است این ابزار کتاب خوانی برای راحت تر کردن کتاب خواندن است برای  زمانی  که شما  میخواهید یک کتاب در حالت   ثابتی  برای مطالعه  قرار   بگیرد  و  شمار را  از  کوچکترین اختلالی   را را از شما دور کند باشگاه ایده ارنکان

ایده ها  زیباست

ایده