اجاق خورشیدی

اجاق خورشیدی

ایده پاک

سوخت های فسیلی به عنوان یه انرژی سالیان دور ه که مورد استفاده است ولی مثل همه خیلی از انرژی ها تمام شدنی است

به خاطر استفاده از انرژی های پاک

بهتره از انرژی های محیطی استفاده کنیم

و هزینه انرژی در بلند مدت خیلی بیشتر از از دستگاهی که استفاده کنیم هست

 

gosun

یه خوبی این اجاق میشه به کم جا و قابل حمل بودن ان اشاره کرد

 

gosun2

 

تو سفر یه اجاق که نیازی به سوخت فسیلی نداشته باشه خیلی کاربردی هست

از طرفی چون نیاز به حمل سوخت نداری از جهاتی مثل بار اضافه و خطرناک بودن اون هم کاسته میشه

gosun3

gosun5

با ارنکان همراه باشید