اره تاشو

اره تاشو

اره تاشو دقیقا  مشخص شده برای افرادی که نیاز به  ابزار دارند ولی  فضای کافی مورد نیاز را برای  حمل آن ندارند  .یک ایده خوب برای طبیعت گردها است که داشته یک اره

علاوه بر میزان  فضای زیاد مورد نیاز  خطراتی را نیز به همراه دارد  که  مشهود است

اگحر شما جز افرادی باشید کمه علاقه به طبیعت دارید حتما میدانید  که برای برپایی آتش نیاز   به  هیزم  است   و برای بریدن چوب امکان حمل  یک اره  در همه جا میسر نیست این ایده با ایتفاده از طراحی خود این امکان را فراهم میکند شما در هر  زمان  که نیاز  داشتید اره را باز کرده و  و استفادده کنید و وقتی کار تمام شد به راحتی تا کرده و در قلاف خود بزارید  و در کیف خود گذاشته
ایده طبیعت گردی

ایده ها زیباست

باشگاه ایده  ارنکان