اره مسافرتی

اره مسافرتی

ساختار  قدیمی  اره ها   همیشه دست پا گیر بوده و  در مواردی  مثل  کمپینگ  یا   سفر کوچیک و یا ابزار  کاربردی به خاطر  فضا مورد   استفاده زیادش  مورد کم لطفی قرار  میگرفته و  به  به این خاطر  استفاده نمونه  های  از ابزار  ولی  با طول کوتاه تر ساخته شده  که همین امر   باعث میشده  انرژی بیشتری و زمان طولانی تری  برای بریدن  چوب مورد نیاز باشهاین ابزار  کا رو  راحت کرده و به خصوص   فضای کمی که اشغال میکنه باعث میشه بشه به عنوان یه ابزار  کاربردی  مورد استفاده قرارا بگیره و  مدلی جدید تر از  اره های قدیمی ولی  با همون کاربد و بسیار کم جا

1

 

3

2

باشگاه ایده ارنکان