استفاده از تمام فضا

ایده ای برای استفاده از تمام فضا

این ایده در روزگار آپارتمان نشینی کنونی استفاده از حداکثر فضا داخل خانه یک امر اساسی است

این ایده با استفاده از فاصله دیوار از لوازم آشپزخانه بهترین استفاده رو از این فضا انجام داده

 

4d5aaeb27e6953370112ae34dd10a2c7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-clever-vertical-storage-ideas-for-your-kitchen-1

 

beside-the-fridge-storage-004

c66d7952822c242cf3c2d36a487fec55

small-kitchens-pullout-pantry

باشگاه ایده ارنکان