اسکوتر خلاقانه

اسکوتر خلاقانه

اسکوتر خلاقانه  همانند تمام اسکوتر ها است  تما با کمی  تامل در طراحی باعث شده  علاوه بر  زیبای ،مصارف بیشتری   نسبت به مدل های دیگر داشته  باشد آن هم به خاطر سطح بالاتر  از  آن است که به راحتی شما میتوانید    یک کودک  را به همراه داشته باشید  و بار   خاصی را با آن جابه جا کنید  همه اینها    فقط با کمی  هنر در زراحی میسر استایده ها زیباست

باشگاه ایده

خلاقیت در طراحی