اسکیت کم جا

طراحی نو برای اسکیت

1

برای نوجوانان همیشه به همراه بردن اسکیت مشکلاتی رو داشته این اسکیت جدید کم جا و قابلیت اینو داره به راحتی در کیف جا بشه و قابلیت حمل داشته باشه

2

5d4022282cf08c706cfec7655f315d1e

8b63ad554d93325ddd8418fbe61ba34a