اسکیت کم جا

طراحی نو  برای اسکیت

1

برای نوجوانان  همیشه به همراه بردن   اسکیت    مشکلاتی رو  داشته  این اسکیت جدید   کم جا و قابلیت  اینو  داره به راحتی در کیف جا بشه و قابلیت حمل داشته باشه

2

5d4022282cf08c706cfec7655f315d1e

8b63ad554d93325ddd8418fbe61ba34a