افزایش صدا

افزایش صدا

ایده ای جالب برای افزایش صدا گوشی شما با این ایده کاربردی شما می توانید بدون هیچ گونه وسیله الکترونیکی دیگر قادر به افزایش صدای گوشی است
حسن این ایده کمجا بودن آن است که به راحتی با قابلیت تا شدن در همه جا کار میکند و حسن دیگر آن نسبت به زوایای آن این است که شما در مکانی هستید که تمایلی به دیدن صفحه گوشی خود توسط دیگران نیستید است با این ایده کاربردی این محاسن را در اختیار دارید


ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان

با ما همراه باشید