آب خوری

ایده ای برای آب خوری

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که زیاد به تفریح می روید و حیوان خانگی دارید ایدن ایده آب خوری بسیار کاربردی است برای شما
ایده ای جالب که در آن شما با استفاده از ابزارکی که روی ظرف آب نصب میشود هم میتوانید به راحتی ظرف آب خود را پر کنید و هم میتوانید به عنوان ظرب آب خوری سگ استفاده کنیدایده های زیبا

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان