ایده تقویم

ایده تقویم

ایده تقویم،یک ایده جالب برای تقویم این ایده به غیر از تنوع در یختش  یاد آوری خوبی است  که بدانیم روز های رفته ،رفته

ساختار این تقویم به این صورت است که بعد از گذشتن روز مورد نظر به صورت  خودکار  خرد می شود و یادمان می اید روز گذشته

 

ایده

تقویم

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان