ایده ساعت

ایده ساعت

این ایده ساعت به عبارتی میتوان گفت که اصلا ساعت نیست فقط شکل شمایل ساعت را نشان می دهد وهیچ زمانی را نشان نمیدهد
این ساعت با ساختاری که دارد اجازه خواب اول صبح را به شما نمی دهد و امکان ندارد اجازه بدهد شما خواب بمانید

احتمالا این ساعت اجازه ندهد خانواده شما هم خواب بمانند

ایده

ایده ها زیباست

با ما همرا باشید

باشگاه ایده ارنکان