ایده سفر

ابزار سفر -ایده سفر

برای رفتن به سفر و پیک نیک  نیار به   یه ابزار  که  همه چیز رو توش بشه جا داد به راحتی پیدا نمیشه

بتونه به راحتی  چنتا ابزار رو  تو خودش  جا بده  و به راحتی در صندوق ماشین   جا بگیره به سختی گیر میاد

این همان ایده مورد نظر است

1

و یکی  از استفاده هایی  که میشه

2

elica