ایده های هندزفری

ایده های هندزفری

ایده های هندزفری،حتما برای شما اتفاق افتاده که بسیار مرتب هندزفری خود را درون کیف یا جیب خود گذاشته اید ولی در موقع لزوم گره های کوری خورده که نیاز به همکاری یک تیم خنثی سازی دارد تا شما بتوانید یک موسیقی گوش کنید،اتفاق درد آوری مخصوصا اگر نیاز شما بیشتر و کارتان حساس تر باشد این اتفاق ناراحت کننده تر است
این ایده با استفاده از خلاقیت و ایده سازی ابزار هایی کوچک و کاربردی جهت نگه داشتن سیم هندزفری بدون گره خوردن است


ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان