باربیکیو خورشیدی

منقل خورشیدی

امروزه به خاطر اتلاف انرژی بهترین ایده مخصوص این کار شده

منقل خورشیدی عموما برای بهره وری از انرژی یکی از گزینه های روی میزه

2015_2_9_3_22_26_381

 

Wilson-Solar-Grill-1

Wilson-Solar-Grill-5-537x357

البته این کار نسخه های غیر تجاری زیاد داره که از ایده های کوچیک شروع شده که همه از جمله شما یکی از سازنده هاش باشی

bio-med-science-academy-2-june-2013jpg-b1e19d7b7526fa25

با باشگاه ایده ارنکان همراه باشید