بالن امداد

بالن امداد

بالن امداد را به عنوان یک ایده برای بلایای طبیعی و یا نشانگر یک تبلیغ استفاده کرد
این ایده با استفاده گاز هایی که در آن تعبیه شده به راحتی امکان این را دارد به عنوان یک مکان نما در جاهایی که نیاز به امداد دارند نصب میشود به عنوان مثال در یک مسیر سخت کوهپیمایی یا جنگل نوردی می توان این بالن را نصب کرد و در زمان هایی که نیاز باشد میتواند به عنوان یک فرستنده و یک نشانگر برای نجان انسانها مورد استفاده قرار بگیرد با این حال این ایده را به به عنوان یک ابزار تبلیغاتی در مکان های شلوغ می توان نصب کرد و خود را به عموم معرفی کرد
ایده

برای هر مشکلی ایده هست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان