بالن نجات

بالن نجات

مهم نیست که شما تنها به کمپینگ میروید یا با گروه مهم ترین قسمت برای شما استفاده از یک سیر امکانات است که میتوان همه آنها را با هم داشته باشد و برای لذت بردن از کمپینگ ، لحظات شادتر ومطمئن تری داشته باشید
بالن سفری وسیله است برای سفری جذاب که راه ارتباطی آن با استفاده از گوشی هوشمند است
air_audio

که میتوان برای نور محیط و اسپیکر

 

air_audio3

و پیام کمک در مواقع بروز حوادث از آن استفاده کرد

air_audio4

ساختار این سیستم از گاز هلیوم میتونه بالا بمونه و ساختار آن هم در شکل زیر آمده است

air_audio2

باشگاه ایده ارنکان