UA-106419801-1
ارنکان

باشگاه_ایده

تخته آشپزخانه معلولین

تخته آشپزخانه معلولین

تخته آشپزخانه معلولین این ایده ساخته شده برای افراد معلول است با این ابزار کسانی که در ناحیه دست دچار آسیب دیدگی شده اند و اندکی کار های آشپزخانه برای آنها سخت است این ایده به یاری آنها شتافته است

ایده ها همیشه به یاری انسانها می شتابند

ایده

 ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان

Next Post

Previous Post

© 2021 ارنکان

Theme by Anders Norén

UA-106419801-1