تخته رسم تاشو

تخته رسم  تاشو

تخته رسم تاشو اگر شما هم جز طراحانی  هستید که هنوز دوست دارند  با تخته شاسی کار کنید  و با فضای اشغال شده آن مشکل دارید  این یک ایده  کاربردی برای شماست

این ابزار با استفاده از طراح جالب خود این امکان را فراهم میکند که هم بر روی میز کار کرد و هم به صورت زوایای مختلف  برای کار کردن  برای راحتی شماایده
ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان