تخت تاشو کودک

تخت تاشو کودک

یک ایده کاربردی دیگر.با آمدن فردی جدید در خانه و با توجه به زندگی آپارتمان نشینی امروزی کمبود فضا امری عادی است این تخت تاشو کودک به خاطر فضای کمی که اشغال می کند


ایده ها زیباست
با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان