تراش

تراش

تراش برای زمانی که شما می خواهید به آسانی خرده های مداد را جمع آوری کنید این ابزار فقط با استفاده از که قالب اضافه این کار را برای شما انجام میدهد و شما را از نگران اینکه خرده های مداد درگوشه ای بریزد رها می سازد

ایده خلاقانه

ایده