همراه هوشمند

ایده همراه هوشمند

ایده ای برای استفاده تلفن همراه در خودرو

با پیشرفت تکنولوژی استفاده نادرست ازاین ابزار، همیشه ناحوشایند و حادثه ساز بوده , و
شرکت navdy به تازگی محصولی رو درست کرده که با استفاده از گوشی واینه کردن ان روی شیشه خودرو این قابلیت رو براتون به وجوداورده که بدون استفاده از دست و با صدا بتونه دستورات رو اجرا کنه

FoodSkin-Flexible-Lunchbox

 

ggggssdsdw515ww

 

البته به فکر مسیر یابی هم بوده راه حل خوبی رو ارائه داده ردیاب سخنگو

f

باشگاه ایده ارنکان