توربین آبی

توربین آبی

این توربین آبی یک ایده که با استفاده از انرژی آب برق مورد نیاز شما را با استفاده از جریان آب تامین می کند و نیاز شمارا برطرف میکند در سفر های امروزی به غیر از ابزار سفر داشتن انرژی برق و باتری همیشه مورد نیاز است یک راه کار استفاده از پاور بانک ها است که آنها هم در سفر های طولانی تمام میشوند بهترین راه داشتن انرژی مداوم است تنها که مورد نیار برای استفاده از این ایده گذاشتن آن در مسیر اب است با استفاده از جریان اب و موتور که داخل آن قرار دارد باتری داخل ان را شارژ میکند و بعد از شارژ شدن شما می توانیدد یک منبع انرژی را داشته باشید و این ایده تولید انرژی پاک است

با ماه همراه باشید

ایده ها زیباست

باشگاه ایده ارنکان