توربین بادی

توربین بادی

ایده جالب این توربین بادی برای استفاده از انرژی باد برای تولید برقTاستفاده ازتوربین بادی مستلزم هزینه های بالا برای استفاده از آن بوده ولی در باند مدت برگشت این هزینه امکان پذیر است


تا به امروز ما همیشه توربین های غول پیکر برای استفادهاز انرژی باد دیده ایم ولی این ایده با استفاده از توربین های کوچک بادی با تعداد خیلی بیشترر این امکان را می دهد بتوان از انرژی ها بهترین ها استفاده کنیم وبه جای استفاده از یک توربین بزرگ چندین توربین کوچک استفاده کنیم

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه-ایده-ارنکان