خلاقیت شهری

ایده های خلاق شهری  برای شهری زیباتر

خلاقیت شهری برای شهر زیباتر ،داشتن یک شهر زیبا   برای یک زندگی خوب لازمه  .  یک شهر زیبا از خیابان های اون شروع  میشه  وقتی   نگاه   زیبا برای ورود به شهر داشته  باشید   روز خوبی  رو شروع میکنید

این ایده. های  خلاق  برای داشتن شهری  خوب به ما کمک میکنه

بسیاری از این  ایده. ها هزینه های  چندانی نداره فقط کمی خلاقیت مورد نیاز  است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ایده

ایده

 

با ماه همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان