خنک کننده خورشیدی

پرده خورشیدی

استفاده از نور خورشید برای مطلوب کردن خوای خانه

استفاده از پرده های معمولی معلولا باعث میشود نور وارد خانه نشود و در ازای آن محیط بیرون قابل مشاهده نیست و اگر پرده را برداریم گرم شدن خانه را در پیش رو دارین این پرده با استفاده از انرژی خورشید هوای مطبوع را برای شما به ارمغان می اورد

blind_ac4

blind_ac3

blind_ac2

 

طراح:Minjoo Kwon

باشگاه ایده ارنکان