خود خبرنگار

خود خبرنگار

خود خبرنگار ،یک ایده بسیار جالب با کمی ابزار .اگر شما جز دسته افرادی هستید که خبرنگار یا خبرنگار افتخاری مجله یا روزنام ای هستید این یک ایده برای شما است

در واقع این ایده یک مونو پد است که شکل دستگیره آن کمی متفاوت است و در واقع با میکروفونی که در قسمت انتهای آن تعبیه شده این امکان را فراهم کرده است شما به راحتی یک خبرنگار بدون فیلم بردار باشد و به تنهایی بتوانید یک خبرنگار باشیدhdni

ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان