درباره ما

سلام

باشگاه ایده ارنکان با هدف نیاز بازار و هدفمندی خلاقیت در سازه های ایرانی و ایجاد و تقویت حس ایده سازی و به وسیله پرورش دادن مزرعه ذهن انسان جهت ساخت تولیدات ایرانی شوع به فعالیت کرده و با توجه به استعداد هایی که در کشور یافت میشود در صدد همکاری با تولید کنندگان محصولات خلاق می باشد

لطفا خلاق باشید

باشگاه ایده ارنکان