درباره ما

 سلام

باشگاه ایده ارنکان  با هدف نیاز بازار  و هدفمندی خلاقیت  در سازه های ایرانی و ایجاد و تقویت حس ایده سازی  و   به وسیله پرورش دادن مزرعه  ذهن  انسان  جهت ساخت تولیدات ایرانی  شوع به فعالیت کرده و با توجه به استعداد هایی که در کشور یافت میشود  در صدد  همکاری  با تولید کنندگان  محصولات خلاق می باشد

لطفا خلاق باشید

باشگاه  ایده ارنکان