دستیار فیلمبردار

دستیار فیلمبردار

ابزار  فیلمبردار   کاربردی و چند گونه

به عبارتی این دستگاه نیاز  استفاده   از چند  وسیله را  برای شما فراهم آورده

indieshot_02

indieshot_01

 

 

indieshot_03

indieshot_04

indieshot_05

indieshot_06

 

 

 

indieshot_07

 

 

 

indieshot_08

indieshot_09

indieshot_10

 

باشگاه ایده  ارنکان

با  ما همراه باشید