دمای خروجی آب

دمای خروجی آب

دمای خروجی آب ،حتما برای شما اتفاق افتاده که هنگام باز کردن شیر آبگرم دچار سوختگی شوید

این یک ایده جالب است که به وسیله آن می توانید دمای خروجی آب را بنا به درجه ای که دوست دارید تنظییم کنید و یا برای کار های خاصی به دمای مخصوصی نیاز دارید با این ابزار شما به راحتی امکان تنظیم دمای اب را دارید

 ایده
ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان