دمبل مغناطیسی

دمبل مغناطیسی

دمبل مغناطیسی، یک ابزار مردن برای بدنسازی می باشد که با این ایده به راحتی شما می توانید چند نوع دمبل با وزن های مختلف را داشته باشید
با این ابزار شما با تنظیم کردن مقدار دافعه بین دو دمبل که در بازو و ساعد بسته می شود این امکان را داریئ که فشار بیشتر یا کمتر روی عضلات خود بیاورید


ایده

ایده ها زیباست

با ما همراه باشید

باشگاه ایده ارنکان