دوربین سلفی

دوربین سلفی

دوربین سلفی ،یک ایده برای کسانی که دوست دارند از زوایای مختلفی عکس برداری یا فیلمبرداری کنند ، حتما برای شما اتفاق افتاده است که بخواهید از خود یا خانواده در مکان خاصی فیلمبرداری کنید و یا از زوایای مختلف
این ایده این نیاز را فراهم میکند و این قابلیت را دارد که این دوربین به هر چیزی قابل نصب است ویدئو را در ادامه ببینید

ایده
ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان