دوربین ماشین

دوربین ماشین

دوربین ماشین، در زندگی روزمره ثبت وقایع یک از امور جاری شده است این دوربین داخل ماشین نصب شده و نیاز به هیچ گنه سیم کشی ندارد و از برق ما شیت تامین میشود و میتواند با توجه وقوع حوادث عامل مهمی برای ثبت باشد و نیاز به هیچ گونه صفحه نمایش اضافی ندارد و کافیست به گوشی هوشمند شما وصل شود تا تمام رخداد ها را ببینید

 

 ایده
ایده ها زیباست
باشگاه ایده ارنکان