دوربین گردنبند

دوربین گردنبند

دوربین گردنبند ،یک ابزار هوشمند دیگر برای ثبت خاطرات این ایده با استفاده از ابزار هوشمد که درآن تعبیه شده ای

با این کجت شما می توانید هر جا نیاز به دوربین داشتید کافیست آن را اجرا کنید از طریق این گجت و نرم افزار مربوط به راحتی میتوانید هم دوربین داشته باشید و هم به یک سری از ابزار های تلفن هوشمندتان در ارتباط باشید

 ایده
ایده ها زیباست
با ما همراه باشید
باشگاه ایده ارنکان